لوگو

طراحی و کار با پرسشنامه

آخرین به روزرسانی: ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

نحوه ایجاد پرسشنامه و آشنایی با فواید آن و تفاوت آن با فرمهای ارزیابی


این صفحه کمک کننده بود؟
پاسخ سوالتان را دریافت نکردید؟ ارتباط با پشتیبانی
ویدئو های مرتبط
ویدئو های پیشنهادی