لوگو

ویدئوها

ویدئو های آموزشی آدیلار
راهنمای استفاده از آدیلار
ویدئو های آموزشی

وظایف (نحوه ایجاد و تخصیص وظیفه)

نحوه ایجاد و تخصیص وظیفه به همکاران به صورت دستی و اتوماتیک

کار با صفحه فرصت‌های شغلی

آشنایی با قابلیت‌ها و نحوه سفارشی سازی صفحه فرصت‌های شغلی

گزارش گیری از صفحه فرصت‌های شغلی

اطلاع از میزان بازدید و تعداد بازدید کنندگان هر آگهی شغلی جهت بررسی اثربخشی آگهی‌ها در صفحه فرصت های شغلی

تشخیص و ادغام رزومه‌های تکراری

تشخیص رزومه‌های تکراری و ادغام آنها در بانک رزومه جهت کاهش زمان بررسی رزومه‌ها

طراحی و کار با پرسشنامه

نحوه ایجاد پرسشنامه و آشنایی با فواید آن و تفاوت آن با فرمهای ارزیابی

فرم‌های ارزیابی

نحوه ایجاد فرم ارزیابی و تخصیص آن به همکاران، گزارش گیری و مدیریت ارزیابی‌ها کارجویان و همکاران

بانک استعداد

ذخیره کارجویان با استعداد خود در بانک استعداد

فرایندسازی اتوماتیک

ساخت فرایند برای هر یک از مراحل استخدامی خود و اجرای آنها به صورت خودکار

ریجکت کارجویان

تعریف دلایل ریجکت به صورت سفارشی و تعیین متن ایمیل اختصاصی برای هر دلیل

ایمیل اتوماتیک و دستی

قابلیت ارسال چند ایمیل در یک مرحله، پیوست پرسشنامه و بارگزاری فایل، تعیین CC و BCC

وبینار های آدیلاری