سيـويتو یک نرم افزار است که به شرکت ها این امکان را میدهد که مراحل جذب و مصاحبه های شغلی خود را کنترل کنند. این نرم افزار توسط جمعی از متخصصین حوزه نرم افزار و منابع انسانی تولید و ارائه شده است. این نرم افزار بصورت تحت وب ارائه میشود و میزبان تیم منابع انسانی شرکت های کوچک و متوسط است.
ثبت نام و خرید
مدیریت فرآیند استخدام