لوگو

شریک راهبردی جذب و استخدام

جذب،مصاحبه و ارزیابی کارجوها شامل واگذاری تمام یا بخشی از فرایند تامین نیروی انسانی مورد نیاز سازمان‌ها و شرکت‌ها می‌باشد که در راستای بهبود فرآیند جذب، مقیاس پذیری استخدام، کاهش هزینه‌ها و مدیریت سریع جذب‌های پیش‌بینی نشده، نقش بسزایی را در جهت نیل به اهداف سازمان‌ها ایفا می‌کند.

مزایا:

 • پیدا کردن سریع و ایجاد تعلق در کارجوها با استفاده از استراتژی‌های نوآورانه غربالگری و جذب، فناوری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی و بهبود برند کارفرمایی سازمان‌ها
 • به حداقل رساندن هزینه‌های استخدام
 • استراتژی استخدام عادلانه و متناسب با فرهنگ فراگیر سازمان
 • کاهش ریسک‌های استخدام
 • توسعه ابزارهای جذب و بازاریابی در زمینه جذب استعدادها
 • مدیریت غربالگری و ارزیابی کارجویان
 • برگزاری جلسات مصاحبه
 • ایجاد تجربه مناسب در راستای برند کارفرمایی
 • مدیریت پیشنهادات شغلی به کارجوها
 • برنامه‌های جذب و استخدام منعطف و مقیاس‌پذیر
 • تجزیه و تحلیل کلان داده جذب و ارائه گزارش

مراحل:

 • درخواست نیرو
  بررسی رزومه
 • طراحی فرایند ارزیابی
 • ارزیابی
 • انتخاب کاندیدا

یا تماس از طریق روش های زیر